• 09122347062

گل آرایی | تشریفات بهنام

گل ها جزء جدانشدنی زندگی ما هستند. هر مراسمی از جشن عروسی گرفته تا تولد و حتی عزاداری، با گل زیباتر و باشکوهتر برگزار می شود. دست توانا و هنرمند یک گل آرا، می تواند با چینش زیبا، از چند شاخه گل، یک اثر هنری بیافریند. 

1. میز وی آی پی
2. میز مهمان ها (سنترپیس)
3. ورودی ولکام
4. جایگاه عروس و داماد
5. جایگاه کیک
6. راهرو ورودی
7. مراسم ختم
Sponsored By