• 09122347062

روستیک

Rustication 

سبک هنری روستیک در معماری داخلی و چیدمان دکوراسیون، به سبکی اطلاق می شود که از وسایل و لوازمی از جنس چوب جنگلی و درختان استفاده می شود. در این سبک سادگی و روستائی بودن حرف اول را می زند. این سبک در چند سال اخیر وارد دیزاین جشن های ایران شده است حتی در سنتی ترین بخش یعنی مراسم عقد. البته در سبک روستیک باید تمام اجزاء جشن با هم هماهنگ باشند به طور مثال از لباس و آرایش عروس گرفته تا ماشین و پذیرائی. ولی در جشن های اجراء شده در ایران، اغلب فقط قسمتی به این سبک اختصاص پیدا می کند. به عنوان مثال فقط در قسمتی از سالن یا باغ میز و صندلی به همراه طاق های چوبی چیده می شود که به سلیقه ی عروس و داماد برمی گردد. 

Sponsored By