• 09122347062

آیدا و هومن

جشن عروسی این دو عزیز در باغ ویان گرفته شد. رنگ های مورد نظر عروسِ زیبای ما، صورتی و یاسی بود که در رنگ گل ها، دستمال سفره ها، سفره ی عقد و کوکی و ماکارون کندی بار اعمال شد.

با آرزوی خوشبختی برای این زوج دوست داشتنی