• 09122347062

فرانه و کاوه

عروس و داماد بسیار دوست داشتنی و پرانرژی.

هردو آرشیتکت و با سیلقه و عروس خانم پیانیست ماهر. هر دو در بازدیدهای زیادی که همراه با تیم تشریفات بهنام از باغ های مختلف داشتند، با توجه به تعداد مهمان ها و بودجه، باغ سپید را برای برگزاری جشن ازدواج خود انتخاب کردند. سفره ی عقد در محوطه ی بیرونی چیده شد و شب با هنرنمایی عروس خانم به پایان رسید.