• 09122347062

باغ ویان

این باغ زیبا در منطقه ی وردآورد، کیلومتر 20 جاده کرج قرار دارد. تا 250 نفر گنجایش پذیرایی از مهمان های شما را دارد. از در ورودی باغ واردِ راهرویی در کنار سالن اصلی می شوید که اغلب با طاق های حریر و گل و ریسه تزیین می شود. بعد به محوطه ی جلوی سالن که عمارتی سفید و زیباست می رسید که معمولا برای عزیزانی که مایل به استفاده از فضای باز باغ هستند، سرویس های متعددی چیده شده است. در فصول گرم سال، حتی می توان سفره ی عقد را نیز در این محوطه چید.

Sponsored By