• 09122347062

باغ سپید

  

یکی از باغ های زیبای گرمدره، باغ سپید نام دارد. یکی از مزایای این باغ فضای باز زیبا و قطعه بندی شده است. در بعضی قطعات، استخر کوچکی تعبیه شده که معمولا با پوشاندن آن ها با انواع گل، به رنگ های مختلف در می آید. می توان در هر تکه، تم های مختلف و متفاوت اجرا کرد. به عنوان مثال موسیقی زنده مانند پیانو می تواند بدون تداخل با فضای بازی کودکان در دو فضا در کنار هم باشند. یک مکان شیشه ای زیبا هم برای سفره عقد در نظر گرفته شده است هرچند که معمولا عروس خانم ها در فصل های گرم سال، ترجیح می دهند سفره ی عقد در فضای باز چیده شود. راهرویی که در میان باغ قرار دارد درست در قسمت روبروی عمارت است و همین موضوع جلوه ی خاصی در هنگام ورود ایجاد می کند. 

Sponsored By