• 09122347062

مریم و امیر

مراسم تجدید عهد ازدواج دو عزیز. والدین آرشا جان که افتخار میزبانی جشن تولد یکسالگی اش را تشریفات بهنام در سال پیش به عهده داشت. عکس های تولد ثمره ی این ازدواج ده ساله را که در همین منزل برگزار شد می توانید از اینجا ببینید.